Om My Comfort

Det er fire overordnede områder som har innflytelse på vår opplevelse av komfort i boligen:

Termisk komfort: temperatur, luftfuktighet og trekk

Akustisk komfort: støy utenfra, lydvibrasjoner, hvor ren lyden er og lyd mellom rommene i boligen

Visuell komfort: dagslys, gjenskinn, utsikt og estetikk, f.eks. i materialene i boligen

Frisk luft komfort: tilførsel av frisk luft, reduksjon av forurensning fra mennesker, dyr, rengjøringsartikler og materialer som tøy og møbler

I tillegg kommer et femte punkt som handler om økonomisk komfort i forbindelse med reduksjon av kostnadene til oppvarmning og vedlikehold av boligen.

Les mer om de fire komfortområdene nedenfor.