Akustisk komfort

God natt og sov godt

Merete elsker å bo i byen. Hun liker pulsen, men hun har problemer med å sove. For det er støy fra gaten, naboen over henne står tidlig opp og tramper rundt og naboen ved siden av spiller høy musikk til sent. Heldigvis finnes det løsninger på Mettes problemer.

Lyd

Lyd

Har du vondt for å konsentrere deg på arbeidsplassen på grunn av støy i lokalet? Eller har du vondt for å sove om natten fordi det er mye trafikkstøy fra gaten?

Hver tredje europeer er helsemessig påvirket

Et behagelig lydmiljø er langt fra noen selvfølge. En undersøkelse viser faktisk at nesten hver tredje europeer er så alvorlig plaget av trafikkstøy at det påvirker helsen. Lydkomfort handler ikke bare om å føle sig usjenert, men har avgjørende betydning for alle menneskers trivsel og helse.

Hørselen er utviklet for å fungere optimalt i naturen

Men hva er akustisk komfort i bygninger? Skal man si det helt kort, så får man en opplevelse av god komfort når det ikke er noen uønskede lyder og når ønskede lyder har et passende lydnivå og tilstrekkelig god kvalitet. Når vi innreder boliger og arbeidsplasser er det også verd å huske på at den menneskelige hørselen ble utviklet for å fungere optimalt i naturen. Derfor forstår vi verbal kommunikasjon best i rom som er innredet slik at lydforholdene minner mest mulig om akustikken i naturen.

Vi blir sunnere, gladere, mer effektive og lærer bedre

Der er mange positive effekter av et godt lydmiljø – det har en lang rekke undersøkelser dokumentert.

På arbeidsplassen økes konsentrasjonsevnen, og effektiviteten stiger når det ikke er sjenerende støy. I undervisningsmiljøer økes læringsevnen fordi det er enklere å kommunisere og forstå læreren overalt i klasserommet. På sykehus blir pasientene fortere friske og medarbeiderne opplever at de har et godt arbeidsmiljø. Hjemme føler vi oss trygge og beskyttet. Vi er i bedre humør. Og ikke minst sover vi bedre, noe som er av avgjørende betydning for følelsen av velvære i hverdagen og for helsen.

Hørselen er den eneste sansen som aldri sover

Når vi mennesker er så følsomme for dårlige akustiske miljøer, skyldes det særlig at vi ikke kan stenge lyden omkring oss ute (med mindre vi bruker hørselvern). Hørselen er den eneste menneskelige sansen som også virker når vi sover.

Lydnivåer måles i dB, hvor 0 db er stillhet, normal samtale skjer ved ca 60 dB, og smertegrensen ligger ved 130 dB. Forskning har vist at i et åpent kontormiljø må bakgrunnsstøyen ikke være høyere enn 35 dB med lydtopper på 40 dB, mens god lydkomfort på et soverom krever et bakgrunnsnivå på kun 25 dB og topper på 35 dB. Vi har med andre ord målbare verdier å styre etter.

Gode og dårlige lyder

Lyd kan komme gjennom luften eller gjennom bygningsmaterialer – utenfra (f. eks. transport), innenfra (tale og musikk), som støybelastning (fottrinn gjennom etasjeskillere) eller fra utstyr og redskaper. Men om lyden oppleves som støy, avhenger av forskjellige faktorer. Hvis lyden er forutsigbar er den ofte mindre belastende. Hvis du kjenner lyden og kan skru den opp eller ned, eller hvis du vet at den skyldes en nødvendig prosess, aksepterer du den bedre enn hvis den føles uvedkommende.

Din personlige sensitivitet, ditt humør og dine preferanser påvirker også opplevelsen din. For eksempel er det lettere å akseptere lyder fra en vennlig nabo enn fra en nabo du ikke liker. Lyden av yndlingsmusikken din, av fuglesang eller av bølgeskvulp på en strand er nok også mere velkomment enn lyden fra en forbipasserende motorsykkel.

Bedre kommunikasjon uten etterklang

Støy er bare ett aspekt ved akustisk komfort. Et annet aspekt er muligheten for at forstå tale og annen form for lydkommunikasjon.

Hvis du sammen med en venn går inn i et stort, gammelt kirkerom og dere går et stykke bort fra hverandre og snakker sammen, er det ikke like lett å forstå hva den andre sier som da dere sto utenfor. Det store rommet med harde overflater har nemlig en lang etterklangstid. Lydrefleksjoner fra veggene i rommet kommer forsinket til mottakerens ører og reduserer taleforståelsen.

Etterklangstiden bør være så kort som mulig når tale skal være forståelig overalt i rommet. I kirker kan etterklangstiden komme opp i flere sekunder mens man i skolelokaler krever en etterklangstid på maksimalt 0,4-0,6 sekunder. Kravene til etterklang og taleforståelse avhenger av rommets funksjon. Mens man ønsker kort etterklang og høy demping i en skole med mange støyende barn, ønsker man lengre etterklang og kraftigere lydrefleksjon i en konsertsal eller en restaurant hvor man vil skape en hyggelig stemning.

Utfordringer med etterklang i moderne boliger

I moderne boliger er det særlige utfordringer. Vi har i høy grad fjernet gulvtepper, gardiner, malerier og veggtepper og har generelt færre møbler. Vi har ofte store rom, for eksempel kjøkken/ allrom med harde flisoverflater og kanskje attpåtil stor takhøyde. Men man kan forbedre det akustiske miljøet både i boliger og på arbeidsplasser ved å sette opp lydabsorbenter på vegger og i tak i form av for eksempel mineralullsplater eller perforerte gipsplater – og på den måten oppnå riktig balanse mellom demping og hørbarhet. Så kan du igjen føre en samtale med et familiemedlem eller en kollega uten å måtte anstrenge deg for å forstå hva som blir sagt.

Øket behov i fremtiden

I fremtiden vil etterspørselen etter støyreduserende løsninger øke. Bygninger vil bli bedre isolert og det vil bli stilt krav fra beboere og medarbeidere om mindre intern støy i værelser, stuer og kontorlandskap. Vi er svært utsatt for lydpåvirkning i dag – i hjemmene fra PC’er, mobile enheter, TV osv. Vi kan forvente at det ikke blir en mindre utfordring i fremtiden.

Dessuten vil våre livsvaner endre seg slik at det foregår flere forskjellige aktiviteter i hjemmet og på arbeidsplasser. Hjemmekontor vil bli vanligere, og vi vil i høyere grad ha forventninger om å kunne hvile oss og oppnå ro på arbeidsplassen.

Alt dette vil få arkitekter, ingeniører, entreprenører og byggherrer til å sette enda større fokus på hvordan vi innreder våre bygninger og oppnår optimal akustisk komfort.

5 fakta om akustisk komfort

  • God akustisk komfort er fravær av uønskede lyder
  • God akustisk komfort er også at ønskede lyder har et passe nivå og tilstrekkelig god kvalitet
  • Dårlig akustisk komfort kan skade helsen
  • God taleforståelse er viktig for å kunne høre hva læreren sier
  • Bedre akustisk komfort kan oppnås med lydabsorbenter og isolasjon

Video - skab god akustik