Visuell komfort

Humøret kom tilbake sammen med lyset

Grete og Fredrik hadde bodd i den hyggelige villaen i en drabantby i 33 år. Men de siste årene merket Grete at vintermørket gikk ut over humøret. For å trekke mer lys inn i husets nordvendte rom – kjøkkenet og to værelser – satte de inn vinduer i de innvendige veggene over rommenes dører og inn mot boligens sydvendte, lyse stue. Nå slapp gjenskinnet fra stuen inn i rommene som tidligere hadde vært ganske mørke. Grete merket at humøret ble bedre, også når dagene ble kortere igjen.

Lys

Lys

Du kjenner sikkert følelsen av å være tiltaksløs og i halvdårlig humør om vinteren, fordi det aldri er skikkelig lyst ute. Du har sikkert også prøvd å oppholde deg i overopphetede rom med alt for mye lys, som skjærer i øynene og gjør deg irritert.

Vi får energi av dagslys

Lys – eller mangel på lys – har sterk innflytelse på hvilken stemning vi er i og hvilket energinivå vi har, og det påvirker både psyke og kropp på en slik måte at vi kan være enten friske eller syke. Faktisk er godt, naturlig lys - nest etter plassering - vårt viktigste kriterium når vi skal velge en ny bolig, har undersøkelser vist.

Noe pent å se på

Visuell komfort handler med andre ord mye om lys. Særlig dagslys, fordi det menneskelige øyet er tilpasset lyset ute i det fri. Men det handler også om å kunne se ut på pene omgivelser, så man kan følge årstidenes gang i naturen, skiftende vær og det menneskeskapte livet utenfor. Man er i bedre humør, er roligere og har mer energi hvis man har visuell kontakt med omverdenen, og hvis utsikten er inspirerende.

Dessuten betyr det noe om innredningen av boligen eller arbeidsplassen – farger, materialer, møbler osv. – er i overensstemmelse med ens personlige, estetiske idealer; om man liker det man ser når man oppholder seg i et rom.

Allerede i antikken kjente man til lysets betydning

Lysmessig komfort er ikke noen ny erkjennelse. Allerede i det antikke Romerriket var man oppmerksom på lysets betydning for velvære i bygninger. Men oppfattelsen av visuell komfort har endret seg, spesielt de siste årtiene. Tidligere mente man generelt at det viktigste var at det var tilstrekkelig lys til at man kunne utføre sine daglige oppgaver sikkert og naturlig. Men nå vet man at fravær av ubehag er en for snever definisjon. Tilgang på dagslys er avgjørende – faktisk bør du ikke sitte mer enn 2 meter fra et vindu når du arbeider. Og lysets estetiske kvalitet, dets spredning, samspillet mellom kunstig lys og dagslys og den stemning lyset skaper er også faktorer som har betydning for vårt velvære. Visuell komfort er med andre ord en riktig kompleks størrelse.

Dagslys har betydning for søvnen

Men hvorfor skal du interessere deg for om de rom du arbeider eller oppholder deg i er visuelt komfortable? Fordi det ikke bare handler om humør og velbehag i snever forstand, men om mye mer enn det.

La oss ta en kikk på det menneskelige øyet. Foruten synscellene har forskerne nylig oppdaget at øyet også sender ikke-visuelle signaler til hjernen. De såkalte retinale ganglioncellene i øynene er med på å styre vår biologiske klokke – dvs. søvnrytmen vår, hjerteslag og de indre organenes funksjon. For lite eller for mye lys kan med andre ord påvirke for eksempel søvnen, som er så avgjørende for vår følelse av velvære og for helsen vår. Det er derfor vi risikerer å sove dårlig hvis vi sitter og stirrer på en lys PC- skjerm rett før vi legger oss.

Dagslysets effekt på helse, læring og produktivitet

Det er mange andre eksempler på lysets påvirkning av helse og sinnstilstand. På sykehus har man observert at i rom med mye dagslys bruker pasientene 30 % mindre smerte­stillende midler enn andre pasienter, og de blir fortere friske. Andre undersøkelser har vist at skoleelever er mer mottakelige for læring i balansert belyste klasserom. Og tallrike undersøkelser viser at i kontormiljøer med dagslys og pen utsikt gjennom vinduene er det større arbeidsglede, høyere produktivitet og lavere fravær.

For mye og for lite lys

Det naturlige lyset er altså idealet. Men dagslys er det ofte for mye eller for lite av. Så utfordringen er å skape et livsmiljø i boligen eller på arbeidsplassen, der man kan kontrollere dagslysets intensitet og kompensere for manglende lys utenfra med kunstig lys.

I moderne boliger og kontormiljøer har store glassflater vært en trend i en del år, så her handler det om å få dempet sollyset med for eksempel persienner og gardiner og få redusert den varmen som solenergien skaper. Også den utbredte bruken av blanke overflater av fliser og metall, for eksempel på kjøkken kan være en utfordring i nyere boliger. Kraftig gjenskinn er sterkt sjenerende uansett om kilden er solen eller kunstig lys.

I eldre boliger er vinduene ofte små, og her er det viktig å finne gode, kunstige lyskilder - riktige lamper og pærer som har en lyssammensetning som passer til det enkelte roms formål.

Barn er mer kreative i dempet belysning

I kontormiljøer er standardanbefalingen en belysningsstyrke på 300-500 lux over skrivebordet, så det finnes vitenskapelig baserte mål for belysning. Men slike anbefalinger passer ikke i alle sammenhenger. For godt og sterkt arbeidslys er ikke alltid et ideal. En ny studie viser f.eks. at barn er mer kreative i dempet belysning som synes å gi en fornemmelse av at det ikke er noen begrensninger, så man kan tenke friere. Visuell komfort kan med andre ord ikke defineres snevert fordi det avhenger av situasjonen og det enkelte menneskes subjektive oppfattelse.

Fremtidens lysdesign

Behovet for energireduksjon i bygninger vil i fremtiden kreve en enda bedre forståelse av kompleksiteten i visuell komfort. Byggeriet i de kommende årtiene vil i større grad enn tidligere utnytte dagslyset, som jo også kan brukes til oppvarming. Også endrede arbeids- og levevaner vil påvirke vårt lysbehov i fremtiden. Flere skjermer og mindre trykket papir – for eksempel e-bøker – vi stille nye krav til lyset på kontorer, i stuer og soverom. Samtidig vil en bedre vitenskapelig forståelse av lysets ikke-visuelle effekter påvirke de kommende års lysdesign, slik at det i fremtidens byggeri tas større hensyn til lysets betydning for velvære, stemning og helse.

5 fakta om visuell komfort

  • Visuell komfort avgjøres først og fremst av lys, særlig dagslys.
  • Omgivelsenes estetiske kvalitet spiller også inn på vår oppfattelse av visuell komfort.
  • Det er viktig for vår følelse av velvære at vi har en behagelig utsikt til omverdenen.
  • God belysning – særlig adgang til dagslys – gjør oss gladere, mer effektive og friskere.
  • Hvilket lys som er optimalt bestemmes av rommets formål og de oppgaver som utføres